lørdag den 30. april 2016

Earthquake in Ecuador, part 2

Dear fellow human beings,
Ecuador needs your help. The 16th of April the worst earthquake since 1979 hit Ecuador. More than 600 people died in the magnitude 7.8 earthquake and many thousands were injured. Some people have lost their lives, others their family, their friends and many people are now homeless.

The Ecuadorian people did a great job at helping each other after the earthquake. Immediately, there came help to the affected areas from all over Ecuador. People have done everything from searching for living people in the rubble to setting up temporary shelters to collecting donations. In every part of Quito, in every suburb and every town they have set up centers to collect donations of food, water, personal hygiene products and medicine to send to the affected cities. In the meantime, international news sites quickly forgot about the earthquake again. However, Ecuador still needs help.

What Ecuador needs now is long-term relief effort. VASE/ICYE Ecuador, the organization with whom I am volunteering in Ecuador, is making a collaboration with TECHO, a South American organization, to provide transitional housing for poor families, who lost their homes in the earthquake.
As the average price for one house is $2700, the number of houses we will be able to build is entirely dependent on donations. However small an amount you can do without, please consider donating to this project. The more funds we raise, the more families we can help! Volunteers will build the houses, when the fundraising process is finished, and the funds raised will go entirely towards building materials.

TECHO is surveying who needs transitional housing and what their needs are in a house, as to make the money donated as useful as possible.

Thank you so much for all your donations. Every dollar counts.

If you would like to support the project economically, money can be donated on the following website:
www.betterplace.org/p42808 → „Notbehausung für Manabí“
Again, it is important for us that you know, that all funds raised will go entirely towards building materials.

If you are interested in following the project, please consider liking Wiederaufbau inEcuador


Kære medmennesker,
Ecuador har brug for hjælp. Den 16. april blev Ecuador ramt af det værste jordskælv i landet siden 1979. Mere end 600 mennesker mistede livet i jordskælvet, der havde en styrke på 7,8, og flere tusinde er kommet til skade. Nogle har mistet deres liv, andre deres familie og venner og mange mennesker er nu hjemløse.

I tiden efter jordskælvet kunne man opleve hvordan ecuadorianerne fra dag ét arbejdede sammen om at hjælpe de ramte områder. Folk hjalp med alt fra at lede efter overlevende i ruinerne til at opsætte midlertidige husly til at indsamle donationer. I hver del af Quito, i hver eneste forstad og hver eneste by er der blevet indsamlet mad, vand, personlige hygiejneartikler og medicin, der senere er blevet sendt til de berørte områder. Imens glemte de danske medier hurtigt jordskælvet igen. Men der er stadigvæk hårdt brug for hjælp i Ecuador.

Hvad, der er brug for nu, er at hjælpe Ecuador med genopbygningen efter jordskælvet. VASE/ICYE Ecuador, den organisation jeg arbejder som volontør i Ecuador med, har derfor lavet et samarbejde med TECHO, en Sydamerikansk organisation, om at opføre midlertidige boliger til genhusning af de familier, der mistede deres bolig under jordskælvet i Ecuador.
Da prisen for en bolig i gennemsnit er $2.700 afhænger mængden af boliger vi kan opføre af donationer. Vi beder jer overveje at donere et beløb til dette projekt, uanset hvor lidt I kan undvære. Jo flere midler der bliver doneret, desto flere familier kan hjælpes. Når fundraisingen er overstået, vil frivillige opføre boligerne. De midler der bliver rejst, vil udelukkende blive brugt til at betale byggematerialer.

TECHO undersøger i øjeblikket, hvem der har brug for genhusning og hvilke behov familierne vil have i en bolig. Dette gøres for at sikre, at de indsamlede midler bliver brugt mest effektivt.
Tak til alle der donerer! Hver dollar(krone) tæller.

Hvis I ønsker at støtte projektet økonomisk, modtages donationer på det følgende website:
www.betterplace.org/p42808 → „Notbehausung für Manabí“

Igen er det vigtigt for os at gøre opmærksom på, at alle rejste midler udelukkende går til betaling af byggematerialer.
Hvis I er interesserede i at følge projektet, kan I synes godt om Wiederaufbau in Ecuador.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar