lørdag den 16. juli 2016

Appreciation

On my last day of work (1st of July) I got a present from a child and his mom as a thank you for the few lessons I have given him. It is things like that that makes me want to stay in Ecuador forever.
Earlier the mother also made quesadillas for me and the rest of the staff, just because.
Lovely people!


På min sidste arbejdsdag fik jeg en gave af en dreng og hans mor som tak for de få ridelektioner jeg har givet ham. Det er ting som disse, der giver mig lyst til at blive i Ecuador for evigt.
Tidligere lavede hun også quesadillaer til mig og resten af medarbejderne. bare fordi.
Dejlige mennesker!

lørdag den 9. juli 2016

Final camp

3 days of reflections, thinking about our year, how we changed, what we learned and just hanging out at a fire singing songs. And this time more Spanish than German! Imagine how much we have all learned.
Also the sadness and tears of having to say goodbye.

Seminar
How we changed
Hvordan vi har ændet os
Pichincha - Weird being back in the place where I was for the first 5 days of my time in Ecuador
Pichincha - Det var underligt at være tilbage det samme sted, som jeg var de første 5 dage i Ecuador
The difference between people: Someone screaming while the others take pictures
Forskellen mellem folk: Nogle skriger imens andre tager billeder
Fire
Bål
VASE graduation
VASE graduering
VASE graduation
VASE graduacion
The volunteers from August 15 to August 16
Volontørerne fra august 15 til august 16
3 dage med reflektioner. tænke over vores år, hvordan vi har ændret os, hvad vi har lært og så bare at sidde rundt om et bål og synge sange. Denne gang med mere spansk end tysk. Prøv at forestille jer hvor meget vi alle har lært!
Og også tristheden og tårerne, fordi vi var nødt til at sige farvel til hinanden.

søndag den 3. juli 2016

Building houses in Muisne with Techo

On the 24th-26th of June most of the volunteers from VASE went to Muisne, one of the areas most affected by the earthquake, to build houses in cooperation with TECHO.
It took us two days with hard work, sun, rain and sweat to build a house in a group of 12 people.
In total 18 houses was build, 7 of those thanks to the volunteers of VASE.

Empty building ground
Byggegrund
And now we start
Og nu begynder vi
Using physics to build the best house possible
Vi brugte fysik til at bygge det bedste hus
Lunch with the family for whom we build the house
Frokost med familien, som vi byggede huset til
Wishes for a bright future
Ønsker for en lys fremtid
First day over
Første dag overstået
Second dag: Walls
Anden dag: Vægge
It looks like a house
Det ligner et hus
Getting ready to put on the roof
Klargøring til taglægning
Painting
Maling
The love is in the home
Kærligheden findes i hjemmet
Finished!
Færdig!
The crew and the family
Holdet og familien.
Den 24. til 26. juni tog de fleste volontører fra VASE til Muisne, en af de områder der var mest ramt af jordskælvet, for at bygge huse i samarbejde med TECHO.
Det tog os to dage med hårdt arbejde, sol, regn og sved for at bygge et hus i en gruppe af 12 personer.
I alt blev der bygget 18 huse, hvoraf 7 af dem blev bygget af de frivillige fra VASE.

lørdag den 25. juni 2016

San Rafael's fall and hiking in Baeza - A long awaited trip

The first place in Ecuador I knew I wanted to visit was San Rafael's fall. And yet I planned the trip more than once without managing to go for various reasons. But finally I went, and it was amazing!

First of all I always feel successful and local, when I manage to cheat the public transport system. For an example hoping on the bus directly where I live, instead of going to the bus terminal, and having them let of us at the middle of the road! And actually manage to go to a place using public transport, described as being somewhere to go with only private transport.

We left early Saturday morning to go to the waterfall, where we hiked a little around and enjoyed the biggest waterfall in Ecuador. Unfortunately it is threatened by the building of a power plant further up the river. Such a shame. Standing alone at the viewpoint for the waterfall really made you think about how we have to take care of our natural wonders. And how big of a dilemma taking care of nature is.

After visiting the waterfall we took the bus 2 hours back to a small city named Baeza, where we searched for a hostel.

The following day we went hiking in Baeza, a beautiful place with a rich bird-life. (I had a long discussion with Stefanie as to whether we should get up at 6 or earlier or 7.30 or later. I ended up wining, so we got out of bed at 6 o'clock. Ecuador has really made me like getting up early.)
We saw lots of birds and had a really nice hike. The first 1½ hour we spent on a dirt road surrounded by plains and mountains. We only saw one car and the only other people we saw were milking their cows. Afterwards we went in a really nice dirt road and climbed up, up, up. A great hike only the two of us!

La cascada de San Rafael
Only when the last tree has been cut down, the last river dried out and the last fish been caught we will realize that we cannot eat money.
Kun når det sidste træ er fældet, den sidste flod tørret ud og den sidste fisk blevet fanget vil vi indse, at vi ikke kan spise penge.
Imagine! If only trees gave out WiFi. The entire world would plant trees like crazy and we could stop deforestation.
Forestil dig, hvis træer kunne give WiFi. Hele verden ville plante træer som sindsyge og vi kunne ende skovrydning.
La cascada de San Rafael
La Cascada de San Rafael
Small waterfall
Et småt vandfald
Big waterfall - La Cascada de San Rafael
Stort vandfald - La Cascada de San Rafael
La Cascada de San Rafael
La Cascada de San Rafael
Classical - an Ecuadorian hiking in heels (and I have seen worse!)
Klassisk - en ecuadorianer der vandrer i hæle (og jeg har set det der er værre!)
Butterfly
Sommerfugl
View from our hostel
Udsigten fra vores hostel
Baeza
Bird
Fugl
Bird
Fugl
The beauty of getting up early
Skønheden ved at stå tidligt op
Hiking in Baeza
Vandring i Baeza
The beauty of a new day
Skønheden ved en ny dag
Waterdrops on a leaf
Vanddråber på et blad
Bird
Fugl
Qué lindo !!
Hiking in Baeza
Vandring i Baeza
Bird
Fugl
View
Udsigt
View
Udsigt
Hiking in Baeza
Vandring i Baeza
Bird
Fugl
And a bug
Og et insekt
From the bus on the way back (I absolutely love the scenery between Baeza and where I live!)
Fra busen på vej hjem (Jeg elsker vejen mellem Baeza og der hvor jeg bor!)

San Rafaels vandfald var det første sted jeg vidste, at jeg gerne ville besøge i Ecuador. Og en tur jeg har planlagt mere end en gang. Men det lykkedes endelig. Og det var ventetiden værd!

For det første har jeg altid en succesoplevelse, når jeg "snyder" det offentlige transportsystem. For eksempel da jeg tog en bus fra hvor jeg bor, i stedet for at tage til en busterminal, og jeg fik dem til at sætte os af det rigtige sted på midten af vejen.

Vi tog afsted tidligt lørdag morgen, tog til vandfaldet og vandrede lidt omkring i området. Desværre er San Rafaels vandfald truet af bygningen af en dæmning længere oppe af floden. Det er en skam! Når man stod alene ved vandfaldet forstod man hvilken natur vi skal passe på! Og hvordan det kan skabe dilemmaer.

Efter vi havde besøgt vandfaldet tog vi busen to timer tilbage til en by kaldet Baeza, hvor vi fandt et hostel for natten.

Den følgende dag vandrede vi rundt i Baeza og vi så mange fugle (Jeg havde en lang diskussion med Stefanie om hvorvidt vi skulle stå op klokken 6 [eller tidligere] eller klokken 7.30 [eller senere]. Jeg vandt, så vi stod op klokken 6. En ting Ecuador har fået mig til at nyde.)
Vi så en masse fugle, specielt fra morgenstunden af. Vi gik først 1½ time på en grusvej, omgivet af marker og bjerge. I løbet af tiden så vi kun en bil og så de lokale, der var ude for at malke deres køer. Derefter fandt vi en sti, som gik op, op, op og udsigterne var fantastiske. Det er altid skønt at vandre rundt alene.