lørdag den 25. juni 2016

San Rafael's fall and hiking in Baeza - A long awaited trip

The first place in Ecuador I knew I wanted to visit was San Rafael's fall. And yet I planned the trip more than once without managing to go for various reasons. But finally I went, and it was amazing!

First of all I always feel successful and local, when I manage to cheat the public transport system. For an example hoping on the bus directly where I live, instead of going to the bus terminal, and having them let of us at the middle of the road! And actually manage to go to a place using public transport, described as being somewhere to go with only private transport.

We left early Saturday morning to go to the waterfall, where we hiked a little around and enjoyed the biggest waterfall in Ecuador. Unfortunately it is threatened by the building of a power plant further up the river. Such a shame. Standing alone at the viewpoint for the waterfall really made you think about how we have to take care of our natural wonders. And how big of a dilemma taking care of nature is.

After visiting the waterfall we took the bus 2 hours back to a small city named Baeza, where we searched for a hostel.

The following day we went hiking in Baeza, a beautiful place with a rich bird-life. (I had a long discussion with Stefanie as to whether we should get up at 6 or earlier or 7.30 or later. I ended up wining, so we got out of bed at 6 o'clock. Ecuador has really made me like getting up early.)
We saw lots of birds and had a really nice hike. The first 1½ hour we spent on a dirt road surrounded by plains and mountains. We only saw one car and the only other people we saw were milking their cows. Afterwards we went in a really nice dirt road and climbed up, up, up. A great hike only the two of us!

La cascada de San Rafael
Only when the last tree has been cut down, the last river dried out and the last fish been caught we will realize that we cannot eat money.
Kun når det sidste træ er fældet, den sidste flod tørret ud og den sidste fisk blevet fanget vil vi indse, at vi ikke kan spise penge.
Imagine! If only trees gave out WiFi. The entire world would plant trees like crazy and we could stop deforestation.
Forestil dig, hvis træer kunne give WiFi. Hele verden ville plante træer som sindsyge og vi kunne ende skovrydning.
La cascada de San Rafael
La Cascada de San Rafael
Small waterfall
Et småt vandfald
Big waterfall - La Cascada de San Rafael
Stort vandfald - La Cascada de San Rafael
La Cascada de San Rafael
La Cascada de San Rafael
Classical - an Ecuadorian hiking in heels (and I have seen worse!)
Klassisk - en ecuadorianer der vandrer i hæle (og jeg har set det der er værre!)
Butterfly
Sommerfugl
View from our hostel
Udsigten fra vores hostel
Baeza
Bird
Fugl
Bird
Fugl
The beauty of getting up early
Skønheden ved at stå tidligt op
Hiking in Baeza
Vandring i Baeza
The beauty of a new day
Skønheden ved en ny dag
Waterdrops on a leaf
Vanddråber på et blad
Bird
Fugl
Qué lindo !!
Hiking in Baeza
Vandring i Baeza
Bird
Fugl
View
Udsigt
View
Udsigt
Hiking in Baeza
Vandring i Baeza
Bird
Fugl
And a bug
Og et insekt
From the bus on the way back (I absolutely love the scenery between Baeza and where I live!)
Fra busen på vej hjem (Jeg elsker vejen mellem Baeza og der hvor jeg bor!)

San Rafaels vandfald var det første sted jeg vidste, at jeg gerne ville besøge i Ecuador. Og en tur jeg har planlagt mere end en gang. Men det lykkedes endelig. Og det var ventetiden værd!

For det første har jeg altid en succesoplevelse, når jeg "snyder" det offentlige transportsystem. For eksempel da jeg tog en bus fra hvor jeg bor, i stedet for at tage til en busterminal, og jeg fik dem til at sætte os af det rigtige sted på midten af vejen.

Vi tog afsted tidligt lørdag morgen, tog til vandfaldet og vandrede lidt omkring i området. Desværre er San Rafaels vandfald truet af bygningen af en dæmning længere oppe af floden. Det er en skam! Når man stod alene ved vandfaldet forstod man hvilken natur vi skal passe på! Og hvordan det kan skabe dilemmaer.

Efter vi havde besøgt vandfaldet tog vi busen to timer tilbage til en by kaldet Baeza, hvor vi fandt et hostel for natten.

Den følgende dag vandrede vi rundt i Baeza og vi så mange fugle (Jeg havde en lang diskussion med Stefanie om hvorvidt vi skulle stå op klokken 6 [eller tidligere] eller klokken 7.30 [eller senere]. Jeg vandt, så vi stod op klokken 6. En ting Ecuador har fået mig til at nyde.)
Vi så en masse fugle, specielt fra morgenstunden af. Vi gik først 1½ time på en grusvej, omgivet af marker og bjerge. I løbet af tiden så vi kun en bil og så de lokale, der var ude for at malke deres køer. Derefter fandt vi en sti, som gik op, op, op og udsigterne var fantastiske. Det er altid skønt at vandre rundt alene.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar